Зүүн Хүрээ Коллеж.

Дэлгэрэнгүй

Майдарын дуганы ганжирт шүншиг өргөв.

Image

Майдарын дуганы ганжирт шүншиг өргөв.

Майдарын дуганы оройд залагдах алтан ганжирт шүншиг хийж өргөх үйл явцад "Зүүн Хүрээ" коллежийн захирал, багш, оюутнууд оролцов.